கரன்சி டிரேடிங்

கரன்சி டிரேடிங்

கரன்சி டிரேடிங் என்பது ஒருநாட்டின் பணத்தினை அதன் மதிப்பு குறைவாக உள்ள போது வாங்கி அதன் மதிப்பு அதிகமாக உள்ளபோது விற்பதே ஆகும்.

உதாரணம் : அமெரிக்க டாலரின் இந்திய மதிப்பு ஏறுகிறது இறங்குகிறது என்று செய்திகளில் வருவதை பார்த்திருப்பீர்கள்.டாலரின் மதிப்பு ஒருநாள் 46 ரூபாயில் இருக்கும் மற்றொரு நாள் 40 என்று குறைந்து விடும்.அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு 40 ரூபாயாக உள்ள போது வங்கி வைத்துக்கொண்டு 46 ரூபாயாக உயரும்போது விற்றால் நமக்கு இலாபம்தானே..?

டிரேடிங் தொடர்பான அடிபடை சந்தேகங்களுக்கு எங்களைஅழைத்து தெளிவு படுத்திக்கொள்ளலாம்.

Related Keywords : Part Time Jobs In Krishnagiri,Online Jobs In Krishnagiri,Home Based Online,Part Time Home Based,Online Part Time,Real,True,Approved,Company,Proved,Jobs In Krishnagiri,Make Money,Earn Money,Internet,Website,High Paying,Good,Google Adsense,Tips,Tricks,Secrets,Resellers,Accounts,Alerts,Want,Krishnagiri,Krishnakiri,Krisna,Kirishna,
Currency Trading In Tamilnadu,Currency Trading In Tamil,Currency Trading Jobs,Currency Trading,Trading Trade With Currency

Post a Comment

0 Comments