கூகிள் அட்சென்சில் அதிகம் கிளிக்குகள் விழும் இடங்கள்

கூகிள் அட்சென்சில் அதிகம் கிளிக்குகள் விழும் இடங்கள்


கூகிள் அட்சென்ஸ் என்பது ஒரு பொன் முட்டையிடும் வாத்தாகும்.அதை நாம் சரியாக உபயோகப்படுத்தினால் மட்டுமே அதன் மூலம் நம்மால் நல்ல வருமானம் ஈட்ட முடியும்.அதாவது கூகிள் அட்சென்சுக்கு என்று ஒரு சில டிரிக்குகள் உள்ளன.டிரிக் என்றவுடன் தவறான பாதை என்று நினைத்து விடாதீர்கள்.இது ஒரு நேர்மையான டிரிக்தான்.அது என்ன என்பதை படத்திற்கு கீழே விளக்கியுள்ளேன்.
படத்தை நன்றாக பாருங்கள்.மேலே உள்ள படத்தை உங்களின் பிலாக்காக வோ வலைத்தளமாகவோ எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்.இதில் அதிகம் அடர்த்தியாக உள்ள பகுதிதான் அதிகம் கிளிக்குகள் விழும் பகுதியாகும்.அடர்த்தி குறைய குறைய கிளிக்குகள் விழும் தன்மை குறைகிறது.அதாவது அடர்த்தி அதிகமான பெட்டி உள்ள இடத்தில் கிளிக்குகள் அதிகம் விழும்.அதை விட சற்று அடர்த்தி குறைவான பெட்டிகள் உள்ள இடங்களில் சற்று குறைவான கிளிக்குகளே விழும்.இதை விடவும் அடர்த்தி குறைவாக உள்ள இடங்களில் ஏதோ சுமாராகவே கிளிக்குகள் விழும்.முற்றிலும் வெண்மையாக உள்ள இடங்களில் கிளிக்குகள் விழுவதே கடினம்.எனவே உங்களின் கூகிள் அட்சென்ஸ் ஆட் களை கிளிக்குகள் அதிகம் விழும் என நான் சொன்ன இடங்களில் இட்டு பயன் பெறுங்கள்.

Related Keywords : Online Jobs In Ambasamudram,Part Time Jobs In Ambasamudram,Home Based Jobs In Ambasamudram,Ambasamudram Jobs,Home Based Online Jobs,Internet Jobs,Circle,Computer,Earn Money,Make Money,Free,Tamilnadu,Tamil,Ambasamudram,City,Town,Home,Online,Internet,
Work,Works,Join,Free

Post a Comment

0 Comments