வெப்சைட்தில் திருப்பிக் செய்வது எப்படி?.

ஒரு வெப்சைட்டின் ட்ராபிக் என்பது அந்த வெப்சைட்டை ஒரே நேரத்தில் எத்தனை பேர் பார்க்கிறார்கள் என்பதாகும்.நீங்கள் உங்களது வெப்சைட்டில் ட்ராபிக் செய்தால்தான் உங்களது வெப்சைட் வழியாக வரும் வருமானத்தை அதிகப்படுத்த முடியும்.அதாவது உங்களின் வெப்சைட் அல்லது பிளாக்கை அதிகம் பேர் பார்க்கும் படியாக செய்ய வேண்டும்.ஆதர்கான வலிகள் பின்வருமாறு,

௧.உங்கள் வெப்சைட்டை தினமும் அப்டேட் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்.அதாவது பஊதிய விசயங்களை சேர்த்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

வெப்சைட்டில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் உங்களின் சொந்த பதிவாக இருக்க வேண்டும்.

அடுத்தவர்கள் வெப்சைட்டில் இருந்து காப்பி செய்து போட்டால் உங்களின் வெப்சைட்டில் ட்ராபிக் வராது.உங்களின் வேப்சைட்டையே அழித்து விடுவார்கள்.

Related Keywors : Palani Online Job,Palani Part Time Job,Palani Internet Job,Palani Job,Palani Part Time Online Job,Palani Online Part Time Job,Palani Part Time Internet Job,Palani Internet Part Time Job,Online Jobs In Palani,Part Time Jobs In Palani,Internet Jobs In Palani,Jobs In Palani,Part Time Online Jobs In Palani,Online Part Time Jobs In Palani,Part Time Internet Jobs In Palani,Internet Part Time Jobs In Palani,Palani,Online Jobs In Tamilnadu

Post a Comment

0 Comments